ແຈ້ງເຕືອນ: ຍ້ອນວິກິດການດ້ານສຸຂະພາບສາທາລະນະຂອງ COVID-19 ໃນປະຈຸບັນ, ຫຼາຍຫ້ອງການ RIPTA ແລະສູນການຂົນສົ່ງຖືກປິດ. ລາຍລະອຽດ >>

ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ & ວາລະການປະຊຸມ

ເພື່ອໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມຄະນະ ກຳ ມະການ ອຳ ນາດທີ່ຈະມາເຖິງ, ວາລະການວາງລະບຽບ, ແລະເພື່ອອ່ານບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ, ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງເວບໄຊທ໌ຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ http://sos.ri.gov ຫຼື www.ripta.com.

ແບ່ງປັນຜ່ານ
Copy link