ແຈ້ງເຕືອນ: ຍ້ອນວິກິດການດ້ານສຸຂະພາບສາທາລະນະຂອງ COVID-19 ໃນປະຈຸບັນ, ຫຼາຍຫ້ອງການ RIPTA ແລະສູນການຂົນສົ່ງຖືກປິດ. ລາຍລະອຽດ >>

ໂຄສະນາທີ່ພັກອາໄສລົດເມ

ຖ້າທ່ານສົນໃຈໂຄສະນາທີ່ພັກອາໄສລົດເມ RIPTA, ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງທີ່: Vector Media ຫຼືໂທຫາ:

ເຄື່ອງຫຼີ້ນ BERNIE

ຜູ້ຈັດການການຕະຫລາດ - ການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ

btoole@vectormedia.com

P: (401) 272-4999 ext 315

ແບ່ງປັນຜ່ານ
Copy link