ແຈ້ງເຕືອນ: ຍ້ອນວິກິດການດ້ານສຸຂະພາບສາທາລະນະຂອງ COVID-19 ໃນປະຈຸບັນ, ຫຼາຍຫ້ອງການ RIPTA ແລະສູນການຂົນສົ່ງຖືກປິດ. ລາຍລະອຽດ >>

ເສັ້ນທາງຄົງທີ່

ກະດູກສັນຫຼັງຂອງການບໍລິການລົດໂດຍສານສາທາລະນະໃນລັດ Rhode Island ແມ່ນອີງໃສ່ການປະຕິບັດງານປົກກະຕິຂອງລົດໂດຍສານຕາມເສັ້ນທາງທີ່ໄດ້ ກຳ ນົດໄວ້ແລະມີບ່ອນຈອດລົດທີ່ ກຳ ນົດໄວ້. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ Fixed-Routes, ແມ່ນສະ ໜອງ ໃຫ້ໂດຍຕາຕະລາງສາທາລະນະ.

ແບ່ງປັນຜ່ານ
Copy link