ການກໍ່ສ້າງ

ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ສາຍທາງກາງເມືອງ

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຕົວເຊື່ອມຕໍ່ການໂດຍສານໃນຕົວເມືອງ, ກະລຸນາໄປທີ່ https://www.ripta.com/downtown-transit-connector-new/

ຮຽນ​ຮູ້​ເພີ່ມ​ເຕີມ