ຂໍທິດທາງຕ່າງໆ

1 | Eddy / ຄວາມຫວັງ / ຜົນປະໂຫຍດ
32 | East Providence / Wampanoag / Seekonk Square
33 | ແຄມແມ່ນ້ ຳ
34 | ຮຽບຮ້ອຍ East Providence / Seekonk Square
40 | Butler / Elmgrove

ເສັ້ນທາງ 1, 32, 33, 34, ແລະ 40 ຈະຖືກປິດລ້ອມໃນວັນສຸກ, ເດືອນພຶດສະພາ 24 ຈາກ 6:30 ໂມງແລງຈົນເຖິງເວລາທ່ຽງຄືນເພື່ອຮອງຮັບການເຕັ້ນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Brown. Waterman Avenue ຈະຖືກປິດໃນລະຫວ່າງນີ້.

ເສັ້ນທາງ 1 ເສັ້ນທາງເໜືອ ຈະເດີນທາງຕາມເສັ້ນທາງປົກກະຕິໄປຫາ North Main St., ລ້ຽວຊ້າຍໄປຫາ North Main St., ຂວາໄປຫາ Olney St., ຂວາໄປທີ່ Hope St. ຜ່ານໄປ Thayer St., ຊ້າຍເຂົ້າສູ່ Waterman Ave. ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນສືບຕໍ່ເສັ້ນທາງປົກກະຕິ.

ເສັ້ນທາງ 1 ເສັ້ນທາງໃຕ້ ຈະເດີນທາງຕາມເສັ້ນທາງປົກກະຕິໄປ Thayer St., ລ້ຽວຊ້າຍໄປທີ່ Waterman Ave., ຊ້າຍເຂົ້າສູ່ Brooke St., ຊ້າຍເຂົ້າສູ່ Angell St., ຂວາໃສ່ North Main St. ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນສືບຕໍ່ເສັ້ນທາງປົກກະຕິ.

ເສັ້ນທາງ 32, 33, 34, ແລະ 40 ການເດີນທາງທາງນອກ ຈະເດີນທາງຕາມເສັ້ນທາງປົກກະຕິໄປຫາ North Main St., ຊ້າຍເຂົ້າສູ່ North Main St., ຂວາໃສ່ Olney St., ຂວາໃສ່ Hope St. ຜ່ານໄປ Thayer St., ຊ້າຍເຂົ້າສູ່ Waterman Ave. ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນສືບຕໍ່ເສັ້ນທາງປົກກະຕິ.

ເສັ້ນທາງ 32, 33, 34, ແລະ 40 ຂາເຂົ້າ ຈະເດີນທາງຕາມເສັ້ນທາງປົກກະຕິໄປທາງເທວະດາ, ສືບຕໍ່ລົງໄປທາງເທວະດາ, ລ້ຽວຂວາໄປຫາທາງເໜືອຫຼັກ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນສືບຕໍ່ເສັ້ນທາງປົກກະຕິ.

ເສັ້ນທາງຖືກກະທົບ

ຫລາຍເສັ້ນທາງ:
1 | Eddy / ຄວາມຫວັງ / ຜົນປະໂຫຍດ
32 | East Providence / Wampanoag / Seekonk Square
33 | ແຄມແມ່ນ້ ຳ
34 | ຮຽບຮ້ອຍ East Providence / Seekonk Square
40 | Butler / Elmgrove
ຂະ ໜາດ 61x | Tiverton / East Bay Park-n-Ride

ເສັ້ນທາງ 1, 32, 33, 34, 40 ແລະ 61x ຈະຢູ່ໃນເສັ້ນທາງອ້ອມເລີ່ມຕົ້ນວັນຈັນ, 25 ມີນາ 2024 ຫາກາງເດືອນກັນຍາເພື່ອຮອງຮັບການກໍ່ສ້າງອຸໂມງຕາເວັນອອກ. ອຸໂມງຈະຖືກປິດເພື່ອສ້ອມແປງໃນຊ່ວງເວລານັ້ນ.

ເສັ້ນທາງ 32, 33, 34, 40 ແລະ 61x

ການເດີນທາງຂາເຂົ້າ ຈະເດີນທາງຕາມເສັ້ນທາງປົກກະຕິໄປຫາຈຸດຕັດກັນຂອງ Angell ແລະ Thayer Street, ສືບຕໍ່ໄປຕາມຖະຫນົນ Angell ໂດຍຜ່ານຖະຫນົນ Steeple ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນສືບຕໍ່ເສັ້ນທາງປົກກະຕິ. ຜູ້ໂດຍສານຈະໃຊ້ບ່ອນຈອດລົດເມຢູ່ຖະໜົນ Angell ທີ່ຖະໜົນຄວາມຫວັງ. 

ການເດີນທາງອອກນອກ ຈະ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ສູ່​ຖະໜົນ​ສາຍ​ເໜືອ​ແລະ​ອຸ​ໂມງ​ທາງ​ທິດ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ, ​ໄປ​ຕໍ່​ໄປ​ທາງ​ເທິງ​ພູ​ຕາມ​ຖະໜົນ Waterman ​ແລະ​ຈາກ​ນັ້ນ​ຈະ​ເປີດ​ເສັ້ນທາງ​ປົກກະຕິ. ຜູ້ໂດຍສານຈະໃຊ້ບ່ອນຈອດລົດເມຢູ່ຖະໜົນ Waterman ທີ່ຖະໜົນຄວາມຫວັງ.

ເສັ້ນທາງ 1

Inbound ການເດີນທາງ ຈະເດີນທາງຕາມເສັ້ນທາງປົກກະຕິໄປຫາຖະຫນົນ Thayer, ຊ້າຍໄປຫາຖະຫນົນ Waterman, ຊ້າຍໄປຫາຖະຫນົນ Brook, ຊ້າຍໄປຫາຖະຫນົນ Angell, ສືບຕໍ່ໄປຕາມຖະຫນົນ Angell ໂດຍຜ່ານຖະຫນົນ Steeple ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນສືບຕໍ່ເສັ້ນທາງປົກກະຕິໄປສູ່ຕົວເມືອງ Providence.

ການເດີນທາງທາງນອກ ຈະເດີນທາງຕາມເສັ້ນທາງປົກກະຕິໄປຖະໜົນເໜືອຫຼັກ ແລະອຸໂມງທາງທິດຕາເວັນອອກ, ສືບຕໍ່ຂຶ້ນພູຕາມຖະໜົນ Waterman, ລ້ຽວຊ້າຍໄປຫາຖະໜົນບຣຸກ ແລະຈາກນັ້ນສືບຕໍ່ເສັ້ນທາງປົກກະຕິ.

ເສັ້ນທາງຖືກກະທົບ

ຫລາຍເສັ້ນທາງ:
| | | ອ່າວ West
69 | Narragansett/ຄາລີເລ

ເສັ້ນທາງ 14 ແລະ 69 ຈະຖືກຕັດອອກໃນວັນສຸກ, ເດືອນກໍລະກົດ 26 ເວລາ 3:30 ຫາ 9 ໂມງແລງເພື່ອຮອງຮັບການໃຫ້ພອນຂອງການແຂ່ງຂັນຖະຫນົນ Fleet.

ເສັ້ນທາງ 14 ການເດີນທາງຂາອອກຈະເດີນທາງຕາມເສັ້ນທາງປົກກະຕິໄປຫາຖະໜົນ Boston Neck, ລ້ຽວຂວາໄປທີ່ Narragansett Ave., ຂວາໄປຫາ Kingston Rd., ວົງວຽນ rotary ໄປຫາ Point Judith Rd., ແລະຈາກນັ້ນເຂົ້າໄປທີ່ Salt Pond Plaza.

ການເດີນທາງຂາເຂົ້າຈະອອກຈາກ Salt Pond Plaza, ລ້ຽວຊ້າຍໄປຫາ Point Judith Rd., ຂວາໄປຫາ Kingston Rd., ຊ້າຍເຂົ້າສູ່ Narragansett Ave., ຊ້າຍ Boston Neck Road ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນສືບຕໍ່ເສັ້ນທາງປົກກະຕິ.

ເສັ້ນທາງ 69 ການເດີນທາງອອກຈະເດີນທາງຕາມເສັ້ນທາງປົກກະຕິໄປຫາ Point Judith Rd., ສືບຕໍ່ໄປທີ່ Point Judith Rd., ຂວາທີ່ Galilee Connector, ຊ້າຍເຂົ້າສູ່ Great Island Rd., ຊ້າຍເຂົ້າສູ່ Sand Hill Cove Rd., ຊ້າຍຢູ່ທີ່ Galilee Connector ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນລົດເມຈະ. ວາງອອກ.

ການເດີນທາງຂາເຂົ້າຈະອອກຈາກພື້ນທີ່ຢຸດພັກ, ລ້ຽວຊ້າຍໄປທີ່ Great Island Road (ບ່ອນຈອດເຮືອຂ້າມຟາກ), ຊ້າຍໄປຫາ Sand Hill Cove Rd., ຊ້າຍທີ່ Galilee Connector, ຂວາໃສ່ Great Island Rd., ຂວາໄປທີ່ Galilee Escape Rd., ຊ້າຍ. ໄປທີ່ Point Judith Rd., ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນສືບຕໍ່ເສັ້ນທາງປົກກະຕິ.

ເສັ້ນທາງຖືກກະທົບ

ຫລາຍເສັ້ນທາງ:
17 | Dyer / Pocasset
30 | Arlington / Oaklawn

ເສັ້ນທາງ 17 ແລະ 30 ຈະຖືກປິດລ້ອມຈາກ 8 ໂມງເຊົ້າຫາ 9:15 ໂມງເຊົ້າ ເພື່ອຮອງຮັບການແຂ່ງຖະໜົນ Saint Mary's Feast.

ເສັ້ນທາງ 17 ການເດີນທາງອອກນອກຈະເດີນທາງຕາມເສັ້ນທາງປົກກະຕິໄປຫາສີ່ແຍກຂອງ Dyer Ave. ແລະ Cranston St., ສືບຕໍ່ໄປທີ່ Dyer Ave. ໄປຫາຫຼາຍຫລັງສະຖານີດັບເພີງ. ບໍ່ມີບໍລິການນອກເຫນືອຈາກ Dyer Ave. ການເດີນທາງຂາເຂົ້າຈະອອກຈາກຫຼາຍບ່ອນຢູ່ເບື້ອງຫຼັງສະຖານີດັບເພີງ, ລ້ຽວຊ້າຍໄປທີ່ Dyer Ave., ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນສືບຕໍ່ເສັ້ນທາງປົກກະຕິ.

ເສັ້ນທາງ 30 ການເດີນທາງຂາອອກຈະເດີນທາງຕາມເສັ້ນທາງປົກກະຕິໄປຫາສີ່ແຍກຂອງ Dyer Ave. ແລະ Cranston St., ລ້ຽວຊ້າຍໄປຫາ Dyer Ave., ສືບຕໍ່ໄປຕາມຖະຫນົນ Budlong. ຜ່ານໄປ Dean Parkway, ລ້ຽວຊ້າຍໄປຫາ Oakland Ave. ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນສືບຕໍ່ເສັ້ນທາງປົກກະຕິ. ການເດີນທາງຂາເຂົ້າຈະເດີນທາງຕາມເສັ້ນທາງປົກກະຕິໄປ Oakland Ave., ລ້ຽວຂວາໄປຫາ Dean Parkway, ສືບຕໍ່ໄປຫາ Budlong Rd. ຜ່ານໄປ Dyer Ave., ລ້ຽວຂວາໄປຫາ Cranston St. ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນສືບຕໍ່ເສັ້ນທາງປົກກະຕິ.

ເສັ້ນທາງຖືກກະທົບ

31 | ທີ່ St Cranston

ເສັ້ນທາງ 31 ແມ່ນຢູ່ໃນເສັ້ນທາງອ້ອມຈົນກ່ວາປະມານ. 4 ໂມງແລງ. ການເດີນທາງອອກຈະເດີນທາງຕາມເສັ້ນທາງປົກກະຕິໄປ Cranston St. ແລະ Linwood Ave., ຂວາໃສ່ Linwood Ave., ຊ້າຍເຂົ້າສູ່ Union Ave., ຊ້າຍເຂົ້າສູ່ Huntington Ave., ຂວາໄປຫາ Cranston St. ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນສືບຕໍ່ເສັ້ນທາງປົກກະຕິ. ການເດີນທາງຂາເຂົ້າຈະເດີນທາງຕາມເສັ້ນທາງປົກກະຕິໄປ Cranston St. ແລະ Huntington Ave., ຂວາໄປທີ່ Niantic Ave., ຊ້າຍໄປຫາ Rte. 10, ອອກຈາກ Union Ave., ລ້ຽວຂວາໄປທີ່ Union Ave., ຂວາໄປທີ່ Linwood Ave., ຊ້າຍໄປທີ່ Cranston St. ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນສືບຕໍ່ເສັ້ນທາງປົກກະຕິ.

ເສັ້ນທາງຖືກກະທົບ

35 | Rumford / Newport Ave
78 | ເຄື່ອງດື່ມ Hill Ave / East Providence

ການເດີນທາງຂາເຂົ້າຈະເດີນທາງຕາມເສັ້ນທາງປົກກະຕິໄປ Taunton Ave., ລ້ຽວຂວາໃສ່ຮ່ອມພູໄປຫາ Waterfront Drive, ຂວາເທິງຂົວ Henderson ໄປຫາຖະຫນົນ Angell, ຊ້າຍຖະຫນົນ Gano, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຂວາໃສ່ I-195 West ກັບເສັ້ນທາງປົກກະຕິ. ການເດີນທາງອອກນອກຈະເດີນທາງຕາມເສັ້ນທາງປົກກະຕິ.

ເສັ້ນທາງຖືກກະທົບ

56 | Chalkstone Ave

ເສັ້ນທາງເລກ 56 ແມ່ນຈະເລີ່ມແຕ່ມື້ນີ້ຈົນຮອດວັນທີ 1 ພະຈິກ 2024 ເນື່ອງຈາກມີການກໍ່ສ້າງ. ເສັ້ນທາງ 56 ບໍ່ສາມາດໃຫ້ບໍລິການທາງເຂົ້າໂຮງຫມໍ VA ໄດ້. ລົດເມຈະໄປເອົາຢູ່ Chalkstone Ave.

ເສັ້ນທາງຖືກກະທົບ

58 | ແຮ່ທາດພາກຮຽນ spring / North Providence

ເສັ້ນທາງ 58 ແມ່ນຢູ່ໃນທາງອ້ອມຈົນກວ່າຈະມີແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມເນື່ອງຈາກໂຄງການທົດແທນຂົວຂ້າມແມ່ນ້ໍາຕາເວັນຕົກ. ການເດີນທາງ Inbound ຈະເດີນທາງຕາມເສັ້ນທາງປົກກະຕິໄປສາຂາ Ave., ລ້ຽວຂວາໄປທີ່ North Main St., ຂວາໃສ່ Barbara Leonard Way, ຂວາໃສ່ Corliss St. ຜ່ານໄປ W. River St., ຊ້າຍໄປຫາ Charles St. ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນສືບຕໍ່ເສັ້ນທາງປົກກະຕິ.

ເສັ້ນທາງຖືກກະທົບ

92 | ວິທະຍາໄລ RI / Federal Federal / East Side

RIPTA ຈະ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ສູ່​ເສັ້ນ​ທາງ 92 ໃນ​ທຸກໆ​ວັນ​ເສົາ​ແຕ່​ເວ​ລາ 3:00 ໂມງ​ຫາ 12 ໂມງ​ເຊົ້າ ເພື່ອ​ຮອງ​ຮັບ​ການ​ກິນ​ອາ​ຫານ​ກາງ​ແຈ້ງ​ຢູ່ Federal Hill. ການເດີນທາງອອກນອກຈະເດີນທາງຕາມເສັ້ນທາງປົກກະຕິໄປຖະໜົນບໍລິການ #7, ລ້ຽວຊ້າຍເຂົ້າສູ່ຖະໜົນບໍລິການ, ຂວາໃສ່ບຣອດເວ, ຂວາເຂົ້າສູ່ຖະໜົນແຮຣິສ, ຊ້າຍເຂົ້າສູ່ຖະໜົນ Atwells ແລະຈາກນັ້ນກັບຄືນສູ່ເສັ້ນທາງປົກກະຕິ. ການເດີນທາງຂາເຂົ້າຈະເດີນທາງຕາມເສັ້ນທາງປົກກະຕິໄປຫາຈຸດຕັດກັນຂອງ Atwells ແລະ Harris Avenues, ລ້ຽວຂວາໄປທີ່ Harris Ave., ຊ້າຍເຂົ້າສູ່ Broadway ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນສືບຕໍ່ເສັ້ນທາງປົກກະຕິ.

ເສັ້ນທາງຖືກກະທົບ

 • ຄວາມຖີ່ສູງ
 • ເສັ້ນທາງດ່ວນ
 • ເສັ້ນທາງລົດເມຢ່າງໄວວາ
 • ເຂດ Flex
 • ເສັ້ນທາງທ້ອງຖິ່ນ
 • ບໍລິການພິເສດ
 • ຫລາຍເສັ້ນທາງ
 • ເສັ້ນທາງລົດເມຢ່າງໄວວາ
 • ເສັ້ນທາງຄວາມຖີ່ສູງ
 • ເສັ້ນທາງທ້ອງຖິ່ນ
 • ເສັ້ນທາງດ່ວນ
 • ເຂດ Flex
 • ບໍລິການພິເສດ
 • ຫລາຍເສັ້ນທາງ

ເວົ້າວ່າສະບາຍດີກັບ Wave!

ເສັ້ນທາງ ໃໝ່ ທັງ ໝົດ ທີ່ຈະຂີ່ດ້ວຍ RIPTA!