ຈົດຫມາຍຂ່າວ

RIPTA ແຈກຢາຍຈົດຫມາຍຂ່າວອີເລັກໂທຣນິກປະຈໍາເດືອນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂ່າວທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຜູ້ໂດຍສານ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການອັບເດດອົງການອື່ນໆ.  

ຕ້ອງການຮັບຈົດໝາຍຂ່າວອີເລັກໂທຣນິກຂອງ RIPTA ທຸກໆເດືອນບໍ? .

ແບ່ງປັນຜ່ານ
Copy link
ສະ​ຫນັບ​ສະ​ຫນູນ​ໂດຍ Social Snap