Public Records Request

ທຸກໆຄໍາຮ້ອງຂໍສໍາລັບການບັນທຶກສາທາລະນະຄວນຈະຖືກນໍາໄປຫາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:


ອົງການການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ Rhode Island
Attn: ພະນັກງານບັນທຶກສາທາລະນະ
ຖະ ໜົນ 705 Elmwood
Providence, RI 02907
ໂທລະສັບ: 401-784-9500 ຕໍ່ 1171
ໂທລະສານ: 401-784-9513
ອີ​ເມວ​: publicrecordsofficer@ripta.com

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຮ້ອງຂໍການບັນທຶກສາທາລະນະຫຼືຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການຮ້ອງຂໍການບັນທຶກສາທາລະນະກົດ​ບ່ອນ​ນີ້.

ແບ່ງປັນຜ່ານ
Copy link
ສະ​ຫນັບ​ສະ​ຫນູນ​ໂດຍ Social Snap